Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Đăng nhập
 » Công Văn Phòng GD

Công Văn Phòng GD

Cập nhật lúc : 09:17 24/11/2013  

Hồ sơ chuyên môn

TRƯỜNG THCS VINH THÁI

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN          

                                NĂM HỌC 2012 -2013

I. Hồ sơ chuyên môn

    1.     Đối với giáo viên

-         Kế hoạch công tác cá nhân.

-         Kế hoạch bài lên lớp: giáo án giảng dạy, giáo án sinh hoạt lớp, giáo án NGLL.

-         Sổ báo giảng.

-         Sổ điểm cá nhân

-         Sổ ghi biên bản cá nhân (ghi nghị quyết các cuộc họp, đăng kí thi đua, đăng kí đề tài cá nhân….)

-         Sổ lưu đề tập hợp đề và đáp án các bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, đề kiểm tra học kỳ.

-         Sổ tay tích lũy chuyên môn.

-         Sổ dự giờ

-         Sổ chủ nhiệm (nếu có)

-         Phân phối chương trình

    2.     Đối với tổ chuyên môn

-         Danh sách và lí lịch trích ngang của giáo viên trong tổ chuyên môn.

-         Kế hoạch tổ chuyên môn.

-         Sổ ghi nghị quyết của tổ chuyên môn và nhóm chuyên môn.

-         Sổ đăng ký các chuyên đề sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

-         Sổ lưu báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, lưu các quyết định khen thưởng

-         Sổ lưu các hồ sơ chuyên môn, nghiệp vụ của nhóm, tổ chuyên môn như: phiếu đánh giá GV của tổ chuyên môn, phiếu tổng hợp xếp loại GV của tổ chuyên môn…

-         Sổ dự giờ tập hợp các phiếu dự giờ, các biên bản họp góp ý, trao đổi chuyên môn sau dự giờ.

-         Sổ lưu đề và đáp án kiểm tra 45 phút và kiểm tra học kỳ.

-         Phân phối chương trình của tổ chuyên môn.

-         Sổ ghi biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên.

II. Một số quy định về hoạt động chuyên môn.

-    Giáo viên có đầy đủ hố sơ sổ sách theo quy định, lên lớp đúng giờ, trong giờ dạy hạn chế ra ngoài và sử dụng điện thoại di động .

-         Thực hiện hướng dẫn dạy học theo hường giảm tải, chuẩn kiến thức, kỹ năng, xây dựng phân phối chương trình dạy học.

-         Thực hiện chương trình Giáo dục địa phương theo thông báo số 208/TB-GDPV ngày 19 tháng 9 năm 2011.

-         Đánh giá học sinh theo thông tư số 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011.

-         Tích hợp và lồng ghép giáo dục đạo đức, ATGT… vào các môn học nhằm giáo dục học sinh.

-         Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Ra đề chung cắt phách chấm chung ít nhất 1 lần/ môn/ học kỳ. Ra đề, đáp án, ma trận đề có thẩm định của tổ chuyên môn 2đề/ môn/1HK gửi chuyên môn. (Gửi Phòng)

-         Các môn Sinh học, Vật lý, Hóa học áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào trong giảng dạy.

-         Tăng cường sử dụng các thiết bị dạy học.

-         Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/1tháng, đăng ký và thực hiện ít nhất 1 chuyên đề trong năm học.

-   Tổ chuyên môn kiểm tra sổ báo giảng hằng tuần.

-   Các tổ chuyên môn hoạt động phải đảm bảo tính nội dung, thời gian sinh hoạt, hồ sơ sổ sách theo quy chế và quy định của Trường.

-  Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên 2 lần/ 1 học kỳ, lưu và gửi biên bản cho chuyên môn.

-  Tổ chuyên môn sinh hoạt: 2 lần/1tháng và đăng ký thực hiện ít nhất 1 chuyên đề trong      năm học.

-  Công tác thanh, kiểm tra toàn diện đảm bảo 30% số lượng giáo viên trong tổ(Đối với Trường đăng ký TTLĐTT)

-         Vào điểm sổ điểm lớn, cổng CNTT đúng theo quy định.

-         Giáo viên nghỉ phải có đơn xin phép gửi TTCM và TTCM ghi rõ giáo viên dạy thay gửi BGH.

-         Thao giảng và dự giờ:

+ Hiệu trưởng dự giờ 30 tiêt/năm học

+ Phó hiệu trưởng dự giờ 35 tiêt/năm học

+ Chủ tịch công đoàn dự giờ 35 tiêt/năm học

+ Tổ trưởng chuyên môn dự giờ 30 tiết/năm học.

+ Tổ phó chuyên môn dự giờ 20 tiết/năm học.

+ Tổng phụ trách Đội và Bí thứ chi đoàn dự giờ 20 tiết/năm học..

          + Giáo viên dự giờ: 18tiết/năm học.

+ Giáo viên thao giảng: ít nhất 1tiết/1HK.

 

 

                                                                              BGH

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 3983

Các tin khác
Công Văn thi Khảo sát chất lượng đầu năm khối 6 và Công văn thi kiến thức liên môn 2016-2017
KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2016-2017
Công văn Số: 471 /PGDĐT-THCS V/v: Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học và tham gia Cuộc thi Khoa Học kỹ thuật của giáo viên và học sinh THCS năm học 2016-2017
Kế hoạch Tổ chức thi Thiết kế bài giảng
Điều lệ giải bóng đá (7 người) nam giáo viên ngành Giáo dục Phú Vang Chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 và năm học mới 2016-2017
V/v bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc năm 2016
Công văn số 2369/QĐ UBND Huyện Về việc công nhận danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục huyện năm học 2015 - 2016
Công văn số: 363/PGDĐT-VP V/v tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7
Tham gia góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện khen thưởng và kỷ luật học sinh phổ thông
V/v: Vận động CBĐVLĐ tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.
Công văn Số: 318/PGD&ĐT-VP về việc thông báo tình trạng đuối nước xảy ra trên địa bàn huyện
Mẫu đơn tuyển sinh lớp 10 có thay đổi
Số 293 /PGD&ĐT-THCS V/v tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em và học sinh.
Công văn số: 277 /PGD&ĐT-TCCB V/v tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.
Công Văn Số 861 /SGDĐT-KTKĐCLGD V/v Hƣớng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017
Kiểm tra công tác Đội và phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Năm học 2015-2016
Tham gia Cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Công văn số 197/PGDĐT-GDTX V/v Hướng dẫn đánh giá, xếp loại kết quả BDTX CBQL, giáo viên năm học 2015-2016
Công văn Số: 193 /PGDĐT-TH, THCS V/v Quy định việc cung cấp mẫu đơn Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học
Công văn 188 /PGD&ĐT-TCCB Về việc tập huấn phần mềm quản lý nhân sự Pmis năm 2016.