Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 24 tháng 02 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Công Văn Phòng GD

Công Văn Phòng GD

Cập nhật lúc : 09:17 24/11/2013  

Hồ sơ chuyên môn

TRƯỜNG THCS VINH THÁI

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN          

                                NĂM HỌC 2012 -2013

I. Hồ sơ chuyên môn

    1.     Đối với giáo viên

-         Kế hoạch công tác cá nhân.

-         Kế hoạch bài lên lớp: giáo án giảng dạy, giáo án sinh hoạt lớp, giáo án NGLL.

-         Sổ báo giảng.

-         Sổ điểm cá nhân

-         Sổ ghi biên bản cá nhân (ghi nghị quyết các cuộc họp, đăng kí thi đua, đăng kí đề tài cá nhân….)

-         Sổ lưu đề tập hợp đề và đáp án các bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, đề kiểm tra học kỳ.

-         Sổ tay tích lũy chuyên môn.

-         Sổ dự giờ

-         Sổ chủ nhiệm (nếu có)

-         Phân phối chương trình

    2.     Đối với tổ chuyên môn

-         Danh sách và lí lịch trích ngang của giáo viên trong tổ chuyên môn.

-         Kế hoạch tổ chuyên môn.

-         Sổ ghi nghị quyết của tổ chuyên môn và nhóm chuyên môn.

-         Sổ đăng ký các chuyên đề sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

-         Sổ lưu báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, lưu các quyết định khen thưởng

-         Sổ lưu các hồ sơ chuyên môn, nghiệp vụ của nhóm, tổ chuyên môn như: phiếu đánh giá GV của tổ chuyên môn, phiếu tổng hợp xếp loại GV của tổ chuyên môn…

-         Sổ dự giờ tập hợp các phiếu dự giờ, các biên bản họp góp ý, trao đổi chuyên môn sau dự giờ.

-         Sổ lưu đề và đáp án kiểm tra 45 phút và kiểm tra học kỳ.

-         Phân phối chương trình của tổ chuyên môn.

-         Sổ ghi biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên.

II. Một số quy định về hoạt động chuyên môn.

-    Giáo viên có đầy đủ hố sơ sổ sách theo quy định, lên lớp đúng giờ, trong giờ dạy hạn chế ra ngoài và sử dụng điện thoại di động .

-         Thực hiện hướng dẫn dạy học theo hường giảm tải, chuẩn kiến thức, kỹ năng, xây dựng phân phối chương trình dạy học.

-         Thực hiện chương trình Giáo dục địa phương theo thông báo số 208/TB-GDPV ngày 19 tháng 9 năm 2011.

-         Đánh giá học sinh theo thông tư số 58/2011/TT- BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011.

-         Tích hợp và lồng ghép giáo dục đạo đức, ATGT… vào các môn học nhằm giáo dục học sinh.

-         Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Ra đề chung cắt phách chấm chung ít nhất 1 lần/ môn/ học kỳ. Ra đề, đáp án, ma trận đề có thẩm định của tổ chuyên môn 2đề/ môn/1HK gửi chuyên môn. (Gửi Phòng)

-         Các môn Sinh học, Vật lý, Hóa học áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào trong giảng dạy.

-         Tăng cường sử dụng các thiết bị dạy học.

-         Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/1tháng, đăng ký và thực hiện ít nhất 1 chuyên đề trong năm học.

-   Tổ chuyên môn kiểm tra sổ báo giảng hằng tuần.

-   Các tổ chuyên môn hoạt động phải đảm bảo tính nội dung, thời gian sinh hoạt, hồ sơ sổ sách theo quy chế và quy định của Trường.

-  Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ giáo viên 2 lần/ 1 học kỳ, lưu và gửi biên bản cho chuyên môn.

-  Tổ chuyên môn sinh hoạt: 2 lần/1tháng và đăng ký thực hiện ít nhất 1 chuyên đề trong      năm học.

-  Công tác thanh, kiểm tra toàn diện đảm bảo 30% số lượng giáo viên trong tổ(Đối với Trường đăng ký TTLĐTT)

-         Vào điểm sổ điểm lớn, cổng CNTT đúng theo quy định.

-         Giáo viên nghỉ phải có đơn xin phép gửi TTCM và TTCM ghi rõ giáo viên dạy thay gửi BGH.

-         Thao giảng và dự giờ:

+ Hiệu trưởng dự giờ 30 tiêt/năm học

+ Phó hiệu trưởng dự giờ 35 tiêt/năm học

+ Chủ tịch công đoàn dự giờ 35 tiêt/năm học

+ Tổ trưởng chuyên môn dự giờ 30 tiết/năm học.

+ Tổ phó chuyên môn dự giờ 20 tiết/năm học.

+ Tổng phụ trách Đội và Bí thứ chi đoàn dự giờ 20 tiết/năm học..

          + Giáo viên dự giờ: 18tiết/năm học.

+ Giáo viên thao giảng: ít nhất 1tiết/1HK.

 

 

                                                                              BGH

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 3888

Các tin khác