Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Đăng nhập
 » Đoàn thể » Công Đoàn

Công Đoàn

Cập nhật lúc : 16:52 25/02/2013  

Kế hoạch Công Đoàn tháng 3/2013

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC PHÚ VANG          

CÔNG ĐOÀN THCS VINH THÁI                                                                                                                                                                                         

                                                                                    Vinh Thái, ngày 25 tháng 2 năm 2013  

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 3

Khẩu hiệu: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3
                Thi đua lập thành tích chào mừng 82 năm ngày thành lập

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2013

 

 

I. CHUYÊN MÔN:

   - Động viên toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và công tác, chào mừng ngày quốc tế phụ nữ, và chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013).

    -  Phối hợp với chuyên môn tổ chức thao giảng cho nữ GV nhân dịp 08/3, kết hợp với Chi đoàn giáo viên tổ chức thao giảng, dự giờ đánh giá nhân dịp 26/3.

    -  Cùng với các Tổ chuyên môn động viên CBGV thực hiện đúng quy chế chuyên môn, dự giờ thăm lớp, thực hiện chương trình, điểm số, theo đúng kế hoạch. 

II. CÁC PHONG TRÀO:

- Tổ chức cho toàn thể CB – GV – NV đi tham quan tìm hiểu di tích văn hóa Tháp Chăm Phú Diên vào ngày 08/3/2013. (Có kế hoạch riêng)

-  Tổ chức thao giảng điểm của hai tổ (Tổ Ngữ Văn, Tổ AV – MT – TD) vào ngày 08/03/2013. (Tiết 1 Tổ AV – MT – TD, Tiết 2 Tổ Ngữ Văn)

- Tham gia, hưởng ứng giải bóng đá nữ cụm Phú – Thái - Hà do Công đoàn Giáo dục Huyện tổ chức.

III. CÔNG TÁC ĐỜI SỐNG:

     - Tư vấn với lãnh đạo trường tặng quà cho nữ CB – GV – NV ngày Quốc tế phụ nữ, và hỗ trợ kinh phí cho nữ CB – GV – NV đi tham quan tìm hiểu di tích văn hóa.
     - Cân đối ngân sách Công đoàn bảo đảm chi hỗ trợ đủ cho phần phát sinh ngoài số tiền trường hỗ trợ và đóng góp của  CB – GV – NV trong  đợt tham quan tìm hiểu 08/3.

     - Tổ chức thực hiện công tác thăm hỏi, hiếu hỉ đối với đoàn viên Công đoàn.
IV. CÔNG TÁC KHÁC:

- Thu Công đoàn phí tháng 3/2013 và quỹ tham quan, học tập.

- Họp BCH Công đoàn tháng 03, sơ kết thi đua tháng 2, phát động thi đua tháng 3.

 

                                                                      T.M BCH CÔNG ĐOÀN

 Nơi nhận:                                                                                      CHỦ TỊCH

- BGH để báo cáo;

- Các tổ CĐ để thực hiện;

- BCH CĐ để thực hiện;

- Lưu: CĐ.                                                          Nguyễn Văn Nam              

Tải file 1  

Số lượt xem : 1570