Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 25 tháng 06 năm 2016

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo