Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 04 tháng 10 năm 2015

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo