Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 24 tháng 02 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 18:41 24/02/2014  

Kế hoạch tổ chức ngày quốc tế phụ nữ 8/3

CÔNG ĐOÀN GD HUYỆN PHÚ VANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN THCS VINH THÁI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Vinh Thái, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 104 ngày Quốc tế Phụ nữ,

1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

 

 

 

 

Căn cứ chương trình hành động công tác nữ công 2013-2014 của Công đoàn ngành Giáo dục huyện Phú Vang;

Căn cứ vào công văn hướng dẫn  số 39/KH-CĐGD ngày 24 tháng 02 năm 2014 về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Công đoàn ngành Giáo dục huyện Phú Vang;

Để thiết thực chào mừng 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn cơ sở Vinh Thái tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa lịch sử  ngày 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, giúp nữ CBCCVC hiểu sâu sắc truyền thống ngày phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng.

- Kỷ niệm  8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dịp để ôn lại tinh thần quật cường của Phụ nữ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện quyền bình đẳng trong xã hội, về việc làm đời sống, về lợi ích của lao động phụ nữ.

- Tổ chức các hoạt động phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Nữ công gia chánh” trên tinh thần tiết kiệm, thân mật và hiệu quả.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC:

1. Thi giỏi việc trường:

Mỗi đồng chí giáo viên nữ thi một tiết dạy giỏi để chào mừng ngày 8/3 (các tổ công đoàn bình xét 1  nữ ĐVCĐ có tiết dạy xuất sắc để khen thưởng).

2. Toạ đàm:

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế PN 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

          - Tuyên truyền về phẩm chất, đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước “Có sức khoẻ, có tri thức, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu”.

3. Nữ công gia chánh:

Tổ chức thi ẩm thực giữa các tổ công đoàn.

4. Liên hoan ẩm thực

 

 

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Giao cho các tổ công đoàn tổ chức đăng ký tiết dạy 8/3, gửi kết quả về Ban chấp hành chậm nhất sáng  ngày 8/3/2014

2. Ban chấp hành chuẩn bị đề cương, chương  trình để tổ chức toạ đàm ôn lại kỷ niệm ngày 8/3 và ngày Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa.

3. Các tổ Công đoàn có kế hoạch dự thi ẩm thực (có kế hoạch riêng)

4. Tổ chức giao lưu ẩm thực

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Trích từ quỹ Công đoàn; từ đoàn viên,  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CMHS và các tổ chức xã hội khác.

- Chi cho các tổ công đoàn 200.000 để tổ chức ẩm thực.

- Chi khen thưởng đoàn viên công đoàn tiêu biểu: 100.000 đ/c (mỗi tổ công đoàn đề xuất 1 đ/c).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Từ 26/3/2014-7/3/2014: Tổ chức thi tiết dạy tốt.

- Tổng hợp bình chọn.

- 8h-9h ngày 8/3/2014: Toạ đàm.

- 9h-….h:  Thi ẩm thực và liên hoan.

2. Địa điểm: Tại trường THCS Vinh Thái

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đề nghị các đ/c trong ban chấp hành, các đ/c tổ trưởng tổ Công đoàn, các đoàn viên công đoàn và các bộ phận tổ chức thực hiện thành công kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh về BCH CĐ Trường để được hướng dẫn, giải quyết.

 

         * Nơi nhận:                                                                         T.M BAN CHẤP HÀNH

- CĐGD huyện Phú Vang;                                                                          CHỦ TỊCH

- Chi bộ trường;

- Ban Giám hiệu;

- Các đ/c UVBCH;

- Các tổ CĐ;

- Lưu.                                                                                                  Nguyễn Văn Nam

 

Tải file

Số lượt xem : 19917

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác